Τεχνολογία - Ασύρματη φόρτιση

Showing all 14 results

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Double wireless charging pad

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Wireless charger w/ B-C cable

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Small wireless charger

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Small wireless charger

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Small wireless charger

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Round wireless charger bamboo

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Storage box wireless charger

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Wireless charger in bamboo

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Double coil wireless charger

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Double coil wireless charger

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Round wireless charging pad

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Round wireless charging pad

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Wireless charging pad

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Wireless charging pad